Es mateix Andreu de Ca'n Barraques me donà ses fites netes de tal cocòrum,dient-me que es mal-bocí eren coses de menjar (confits,dòlses,pomes,figues,prunes i brolleries per l'estil) que bruixes i bruixots donaven an es que volien influenciar en tal o tal sentit.
Aqueixes coses de menjar en què consistia en mal-bocí,se veu que casi sempre duien substàncies tòxiques o nocives que atacaven es sistema nirviós,produint exaltacions i desvarietjos i trastorn mentals de tota casta.

Es mal-bociners venien a esser vertaders malfactors,dignes de càstig.Els qui tenien la mala sort de menjar-se es mal-bocí començaren a fer etsisadures.Ara,si,en lloc de menjar-se aquelles coses,else tiraven dins es foc,es malbociners que les havien donades sortien plens de cremadures,i les s'havien d'untar i embenar ben embenades,si no volien fer pell i colar la vida.

N'Andreu Barraques diu que n'hi havia set castes,de mal-bocí
a:per fer enamorar
b:per fer enyorar
c:per fer oblidar
d:per fer pensar
e:per fer avorrir
f:per fer perdre l'enteniment y 
G:per matar.

Me diu l'amo Andreu que,si ell sap d'aqueixes set castes de mal-bocí,és que les hi digué un des mal-bociners més endiantrats que ell ha conegut,un tal Felet Cormena,que ja fa molts d'anys que se n'anà veure St.Pere (Déu l'haja perdonat.Amèn).


Rondaies d'en Jordi d'es Racó 
(Mn.Antoni Mª Alcover).