Rondalla de ses bruixes des puig d'Alaró i des puig de s'Alcadena.
 Se conta que altre temps,quan ses bruixes anaven tant pel món,cada dissabte de s'any,entrada de nit,totes ses que hi havia a sa serra de Tramuntana s'aplegaven en es capcurucull des puig d'Alaró i des puig de s'Alcadena,-que com sabeu,es troben un ben davant s'altre-.

Després d'haver tirat junta i haver sopat,ses que hi habia damunt es puig d'Alaró començaven a allargar fils cap a sa cucuia des puig de s'Alcadena i,ses d'aquest puig,n'allargaven cap a s'altre.Quan ja tenien tota s'estesa de fils d'un lloc a s'altre,com si fos un pont,hi anaven per damunt fent mil equilibris o,per davall,aferrades amb ses mans.I venga bons balls i jutipiris!.I venga una bona cridória que les sentien més enllá des Tossals Verds!.

Peró a trenc d'auba,quan ses ólibes se'n tornaven cap es seu amagatall,elles acabaven sa juquera,sa ballera i sa cantera,i,cametes me valguen,ja n'eren partides altre cop cap en es seus enforinyains,caus i coves de sa serra i no tornaven sortir fins es dissabte vinent.

Rondaies d'en Jordi d'es Racó 
(Mn.Antoni Mª Alcover).